İnternetteki
En Kapsamlı
Hadis Arama Motoru
Hadisler Ana Sayfasına Geri Dön

Giyecek Konulu Hadisler


7019-)  Ubade İbnu's-Samit radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam bir şemle (car) içerisinde namaz kıldı. Car, (bedeninden düşmesin diye) onu bağlamıştı."

Kaynak:  

Konu:  Giyecek


7020-)  Hz.Aişe anlatıyor: "Ben Resûlullah aleyhissalatu vesselam'ın bir kimseye sövdüğünü ve kendisi için bir elbise dürüldüğünü görmedim."

Kaynak:  

Konu:  Giyecek


7021-)  Hz.Enes radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam yün elbise, yamalı ayakkabı ve cidden sert mi sert elbise giydi."

Kaynak:  

Konu:  Giyecek


7022-)  İbnu Ömer radıyallahu anhuma anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam Hz. Ömer'in üzerinde bembeyaz bir gömlek görmüştü. "Bu elbisen yıkandı mı, yeni mi?" diye sordu. Hz. Ömer: "Hayır (yeni değil), yıkanmıştır!" dedi. Aleyhissalatu vesselam (ona): "Yeniyi giy(esin), hamdedici olarak yaşa(yasın) ve şehit olarak öl(esin)!" buyurdular."

Kaynak:  

Konu:  Giyecek


7023-)  Hz.Aişe radıyallahu anha anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam şu iki kıyafetı yasakladı: İştimal-i samma (elleri de dahil, vücudunu tek bir elbise ile sıkıca sarmak) ve fercini semaya açmış vaziyette kabaların üzerinde oturup bacakları dikerek tek bir elbiseye sarınmak."

Kaynak:  

Konu:  Giyecek


7024-)  Ubade İbnu's-Samit radıyallahu anh anlatıyor: "Bir gün Resûlullah aleyhissalatu vesselam yanımıza geldi. Üzerinde kolları dar, yün, rumi bir cübbe vardı. Bize onun içerisinde namaz kıldırdı. Aleyhissalatu vesselam'ın üzerinde bundan başka bir giyecek yoktu."

Kaynak:  

Konu:  Giyecek


7025-)  Selman el-Farisi radıyallahu anh anlatıyor: "(Bir gün) Resûlullah aleyhissalatu vesselam abdest almıştı. Üzerindeki yün cübbeyi çevirip onun (iç kısmı) ile yüzünü sildi."

Kaynak:  

Konu:  Giyecek


7026-)  Ebu'd-Derda radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Mescidlerde olsun, kabirlerde olsun Allah Teala hazretlerini ziyarette giydiğiniz en güzel elbise beyazdır."

Kaynak:  

Konu:  Giyecek


7027-)  Ebu Sa'id radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Kim izarını kibirle yerde sürürse, Allah Kıyamet günü ona (rahmet nazarıyla) bakmaz." Ravi (Atiyye) der ki: "Sonra ben, Balat'da İbnu Ömer'e rastladım. Ebu Sa'id'in Resûlullah aleyhissalatu vesselam'dan yaptığı rivayeti hatırladım. Eliyle kulağına işaret ederek dedi ki: "Bunu şu kulaklarım da işitti ve kalbim ezberleyip zaptetti."

Kaynak:  

Konu:  Giyecek


7028-)  Muğire İbnu Şu'be radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Ey Süfyan İbnu Sehl, izarını (topuklarından aşağı) sarkıtma! Çünkü Allah Teala hazretleri, izarını (topuklardan) aşağı sarkıtanı sevmez!"

Kaynak:  

Konu:  Giyecek


7029-)  İbnu Abbas radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam kolları ve boyu kısa kamis (gömlek) giyerdi."

Kaynak:  

Konu:  Giyecek


7030-)  Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam, Hz. Fatıma veya Ümme Seleme radıyallahu anhüma'ya: "Senin eteğinin boy uzunluğu(nun erkek eteğine nazaran fazlalığı) bir ziradır" buyurdular."

Kaynak:  

Konu:  Giyecek


7031-)  Hz.Aişe radıyallahu anha anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam kadınların eteklerinin (erkeğinkinden fazla uzunluğu) hakkında: "Bir karış" demişti. Aişe kendisine: "Bu durumda, yürürken bacakları (etekten dışarı çıkar" dedim. Aleyhissalatu vesselam: "Öyleyse bir zira' olsun!" buyurdular."

Kaynak:  

Konu:  Giyecek


7032-)  İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam, Fetih günü, Mekke'ye başında siyah bir sarık olduğu halde girdi."

Kaynak:  

Konu:  Giyecek


7033-)  Abdullah İbnu Amr radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam (bir gün) yanımıza geldiler. Bir elinde ipek bir elbise, diğer elinde de altın vardı: "İşte bu iki şey ümmetimin erkeklerine haramdır, kadınlara helaldir" buyurdular."

Kaynak:  

Konu:  Giyecek


7034-)  İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam müfeddem elbiseyi yasakladı." Ravi Yezid demiştir ki: "Ben (hadisi bana rivayet eden) Hasan İbnu Süheyl'e "Müfeddem nedir?" diye sordum. Dedi ki: "Üsfur ile kıyasıya boyanmış (kıpkırmızı olmuş) kumaştan elbisedir."

Kaynak:  

Konu:  Giyecek


7035-)  Ebu Zerr radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatıu vesselam buyurdular ki: "Kim (dünyada, dikkatleri üzerine çeken) şöhret elbisesi giyerse, Allah, alçaltacağı gün alçaltıncaya kadar, o kimseden yüz çevirir (rahmet nazarıyla bakmaz)."

Kaynak:  

Konu:  Giyecek


7036-)  Selman radıyallahu anh anlatıyor: "Ümmühatu'l-mü'mininden birinin bir davarı vardı. Hayvan öldü. Resûlullah aleyhissalatu vesselam, hayvanın ölüsünün yanından geçti ve: "Sahibi bunun derisinden istifade etseydi, kendine bir zarar (günah) gelmezdi" buyurdu."

Kaynak:  

Konu:  Giyecek


7037-)  İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam'ın ayakkabısının, taşması çift olan iki askısı (parmak arasından geçen tasması) vardı."

Kaynak:  

Konu:  Giyecek


7038-)  Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Sizden kimse ayakkabı veya mestin sadece bir tekini giymiş olarak yürümesin, iki tekini birden çıkarsın veya ikisini birden giyerek yürüsün."

Kaynak:  

Konu:  Giyecek

[1] 2 Sonraki> Son>>

 


Diğer Sitelerimizİletişim