SİTE İÇERİĞİ OLUŞTURULMAKTADIR. TEST YAYININDAYIZ. [TOPLAM HADİS-İ ŞERİF:266]
 

  Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed'e
Sonsuz Salat ve Selam olsun...

     Arama
 
 Hakkımızda
 
 İletişim
 
        Hadis-i Şerif Arşivine hoşgeldiniz.
 
 ANA SAYFA MAKALELER HADİS
KONULARI
HADİS ÂLİMLERİ HADİS-İ
KUDSİ
HZ.MUHAMMED
(S.A.V.)
SORU-CEVAP

ARAMA:  

 
  ● gelişmiş arama
  ● yardım


            

 HADİS ÂLİMLERİ
 
Ahmed bin Hanbel
İmam Ahmed Ehl-i Sünnet imamıdır. Zamanın en fakih kişisidir.
Hafız ve Hüccettir. Künyesi Ebu Abdullah 'dır. Tam ismi Esed oğlu,Hilâl oğlu, Hanbel oğlu, Muhammed oğlu. Ahmed es-Şeybânîdir. Bağdatta hicri 164 senesinde doğmuş ve orada yetim olarak büyümüştür. 16 yaşındayken hadis tahsiline başladı. Birçok raviden hadis rivayet etmiştir. Bu raviler sika olarak bilinmektedir. Rivayet ettiği hadislerin sahihleri de ayrılmıştır, İmam Ahmed hadisi toplamak için İslam ülkelerini gezmiş ve bir milyon (1.000.000) hadis ezberlemiştir. Bunlardan kırkbin (40.000) küsur hadisi seçmiş ve -Müsned- adlı kitabında toplamıştır, İmam Şafii 'nin en iyi talebelerindendir. Mısır'a giderken Şafi'nin "Bağdat'ı
terkettim. Orada Ahmed b. Hanbel'den daha mütteki, daha fakih ve daha alim bir kişi yoktur» dediği söylenmektedir.Zühd ve Takvası:

İmam Ahmed mezhebini Kitap, Sünnet ve Kıyas'dan istinbat etmiştir. Ancak buradaki kıyas tam anlamıyla bir kıyas değildir.
Fazla ictihad etmediği ve kendini hadis ilmine verdiği için müntesipleri azdır. İmam Ahmed ve taraftarları Harun Reşit ve M e' m u n zamanındaki felsefecilerin ve kelam alimlerinin mücadelelerine
katılmadılar. İmam Ahmed'in Kur'an-ı Kerim'in mahluk olduğunu söylemesi istenmiş, fakat bunu söylememiştir. Bu yüzden kendisine
yirmidokuz (29) kırbaç vurulmuş, kanı yere damlamıştır.

Halsizleşmiş ve hastalanmıştır. Durumu M ü t e v e k k i l 'in zamanına kadar düzelmemiştir. İmam Ahmed'in yaşayışı çok ciddi idi. Mütteki ve bildiğiyle amel eden bir kişiydi. Allah'dan çok korkardı. Hicretin 241. senesinde ahirete intikal edinceye kadar
hayatı böyle geçti. O zaman taraftarlarının sayısı sekizbin erkek,altıbin kadın kadardı. Bu sayı İmam Ahmed'in müslümanların kalbindeki yerini onun şanının yüceliğini göstermesi bakamından önemli bir rakamdır.Ku teybe:«Ahmed b. Hanbel, dünyanın imamıdır» der.İbrahim el-Harbi :«Sanki Allah onun şahsında önce ve sonraki alimlerin bilgilerini toplamıştır» der.Ey müslümanlar! İşte bunlar gece gündüz Allah'a ibadet eden, onun azabından korkan, rahmetini uman ve bütün yaratılmışların efendisi Hz. Peygamber (s.a.v.)'in hadisini bulup ortaya çıkarmak için memleket memleket dolaşan efendimiz İmam Ahmed b. H a n b e l 'in kısa hal tercümesidir. Kendine has bir mezheple Alla'h'a amel etmiştir. Bu metodla Allah'a birtakım insanlar ibadet etmişler ve onun adabını almışlar. Yalnız
Allah'a itaat etmişler ve onun emirlerine uyup, yasaklarından sakınmışlardır. «-Tergib ve T e r h i b» kitabının yazarı ondan birçok hadis rivayet etmiştir." (İmam Münziri, Tergib ve T e r h i b, (Hadislerle İslam) Terceme Bir Heyet. C/1, sh:30-31 Hikmet Yay.-Merve Yay.)


 

Sitedeki Hadis Numaraları, hadis.gen.tr tarafından belirlenmiş numaralardır. Farklı kitaplarda ve farklı kaynaklarda hadis numaraları değişik olabilir. Bilgilerinize sunarız...
Google Gruplar Beta
Hadis-i Şerif grubuna kayıt ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Ana Sayfa  |  Gelişmiş Arama  |  Yardım  |  Soru-Cevap  |  Hakkımızda  |  İletişim

Hadis.gen.tr Telif Hakkı © 2007-2019 Teknik ve Kodlama » Erenler Yazılım

Site açılış tarihi: 04.01.2007